Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP) hotar det fria samhället. Partiet har byggt upp en struktur som hindrar att partiet störtas. Därför bör det politiska arbetet i Sverige inriktas på att återskapa demokratin genom att först förbjuda SAP.

"Extremism in the defence of Freedom is not a Vice!"
(Barry Goldwater, vid det republikanska presidentkonventet 1964)

2006-04-02

Avskaffa förtrycket, förbjud SAP

"Som jag ser det är det i princip ingen skillnad mellan åsiktsförtrycket i kommunistiska stater och det som råder här; där var man på dem med batonger och elstötar i NKVD:s källarhålor; här utdefiniering, allmän uthängning i media och hot om indragna försörjningsmöjligheter."

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Länkar till denna postning:

Skapa en länk

<< Hem