Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP) hotar det fria samhället. Partiet har byggt upp en struktur som hindrar att partiet störtas. Därför bör det politiska arbetet i Sverige inriktas på att återskapa demokratin genom att först förbjuda SAP.

"Extremism in the defence of Freedom is not a Vice!"
(Barry Goldwater, vid det republikanska presidentkonventet 1964)

2006-02-01

Trovärdighet (s)

Anna Sjödin: "Jag var inte full". Aftonbladet: "De hade supit i nio timmar".

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Länkar till denna postning:

Skapa en länk

<< Hem