Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP) hotar det fria samhället. Partiet har byggt upp en struktur som hindrar att partiet störtas. Därför bör det politiska arbetet i Sverige inriktas på att återskapa demokratin genom att först förbjuda SAP.

"Extremism in the defence of Freedom is not a Vice!"
(Barry Goldwater, vid det republikanska presidentkonventet 1964)

2006-04-19

Göran Persson tappar sitt pokerfejs

- Min blygsamhet förbjuder mig att uttala mig om det rimliga i att utse mig till hedersdoktor, sade Göran Persson till konstitutionsutskottet vid utskottets offentliga undersökning av socialdemokratisk utnämningskorruption idag. Krokodiltårar, förvisso.

Den uppvisning Persson gav prov på vid utfrågningen var inte trevlig. Maken till otrevlig och maktfullkomlig politiker har vi inte sett sedan Elena Ceacescu, som ställdes framför en mur och sköts strax efter jul 1989. I jämförelse med Persson var Carl Lidbom ett under av ödmjuk grace när han utfrågades i KU av Anders Björck för många år sedan.

Hoppas att Göran Persson en dag får många år. På Kumla H2 Vänster. Hans maktmissbruk bör inte få passera oförmärkt.

2006-04-13

Écrasez l'Infâme!

Kurt Lundgren har läst hela den 176 sidor långa förundersökningen mot SSU-ledningen:

"Man sade förr att den gamla överklassen hade en diskret charm och en lika diskret arrogans, men den var dock bildad. Den nya klassen är rå, vulgär, obildad, brutal och ful i mun, hotfull och medveten om sin enorma makt då den tar hand om 63 procent av nationens tillgångar, vilket ungefär motsvarar den andel av rikets tillgångar som adelsklassen förfogade över när adelsmakten nådde sin absoluta höjd kring åren 1650 - 1680."

2006-04-02

Avskaffa förtrycket, förbjud SAP

"Som jag ser det är det i princip ingen skillnad mellan åsiktsförtrycket i kommunistiska stater och det som råder här; där var man på dem med batonger och elstötar i NKVD:s källarhålor; här utdefiniering, allmän uthängning i media och hot om indragna försörjningsmöjligheter."